เรื่องย่อ : Sing, Dance, Act- Kabuki featuring Toma Ikuta – Netflix ร้อง เต้น แสดง คาบูกิโดยโทมะ อิคุตะ (2022)

ศิลปะการละคร มรดกตกทอด จิตวิญญาณ โทมะ อิคุตะผู้เป็นนักแสดง ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวแสดงละครคาบุกิครั้งแรกร่วมกับนักแสดงคาบุกิ มัตซูยะ โอโนเอะที่เป็นเพื่อนเก่าแก่กันมานาน

ป้ายกำกับ: