เรื่องย่อ : Hold Your Breath- The Ice Dive – Netflix กลั้นหายใจใต้น้ำแข็ง (2022)

เล่าเรื่องนี้ขณะที่เธอพยายามทำลายสถิติโลกสำหรับระยะทางที่ตกอยู่ใต้น้ำแข็งด้วยลมหายใจเพียงครั้งเดียว

ป้ายกำกับ: